#SonyRXmoments Instagram Photo Contest

#SonyRXmoments Instagram Photo Contest
Global Winner has been selected

Konkurs na zdjęcie na portalu Instagram wykonane
aparatem z serii Sony RX

Firma Sony Europe Limited organizuje konkurs fotograficzny na portalu Instagram dla użytkowników kompaktowych aparatów klasy premium z serii Sony RX obejmujący następujące kraje: Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Holandia, Włochy, Hiszpania, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia i Polska.

Weź udział w konkursie, publikując zdjęcia na portalu Instagram. Tematyka zdjęć jest dowolna — architektura, natura, podróże, wydarzenia rodzinne oraz wszelkie godne zapamiętania chwile, które udało się uwiecznić. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na stronie internetowej grupy Sony oraz na kanałach firmy w serwisach społecznościowych.

Zwycięskie zdjęcia wybrane w Europie wezmą także udział w ogólnoświatowym konkursie, a ogólnoświatowi zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród zgłoszeń nadesłanych z całego świata.

Prześlij zdjęcia jeszcze dziś i zdobądź szansę na wygranie fantastycznych nagród!

Udział w konkursie

Krok 1 Obserwuj konto „@sonyrxmoments” na portalu Instagram Krok 2 Opublikuj zdjęcia na portalu Instagram z hasztagami konkursowymi, aby wziąć udział w konkursie

Hasztagi konkursowe

Opublikuj zdjęcia na portalu Instagram z następującymi hasztagami, aby wziąć udział w konkursie

1. #SonyRX
2. #SonyRXMoments
3. #Nazwa kraju_RX (używając jednego z hasztagów krajowych wymienionych poniżej)
4. #nazwa modelu (np. #RX100M5, #RX10M3, #RX1RM2) (opcjonalnie)

Lista obowiązujących hasztagów krajowych:

Wielka Brytania: #UK_RX
Irlandia: #IR_RX
Niemcy: #DE_RX
Francja: #FR_RX
Szwajcaria: #CH_RX
Austria: #AT_RX
Belgia: #BE_RX
Holandia: #NL_RX
Włochy: #IT_RX
Hiszpania: #ES_RX
Portugalia: #PT_RX
Dania: #DK_RX
Norwegia: #NO_RX
Szwecja: #SV_RX
Finlandia: #FI_RX
Polska: #PL_RX
Luxembourg: #LUX_RX

(np.) #SonyRX #SonyRXmoments #UK_RX #RX100M5

Informacje dotyczące udziału w konkursie

Czas trwania konkursu

Od 18 maj 2017
do
30 czerwca 2017 r.

Procedury konkursowe

Krok 1 Uczestnictwo w konkursie

Przed przystąpieniem do konkursu należy przeczytać i zaakceptować wszystkie warunki. Wykonaj kroki opisane w części Udział w konkursie, aby dołączyć do grona uczestników do piątku 30 czerwca 2017 r.

Krok 2 Kontakt z wybranymi uczestnikami

Wybrani uczestnicy otrzymają wiadomość z powiadomieniem za pośrednictwem aplikacji Instagram Direct wysłaną z konta „@sonyrxmoments” na portalu Instagram przed końcem czerwca 2017 r. Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o przesłanie swoich zdjęć z niezmienionymi danymi EXIF w wyznaczonym terminie.
*W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w ciągu pięciu dni roboczych od momentu nawiązania kontaktu przyjmuje się, że uczestnik wycofał się z udziału w konkursie.
**Należy pamiętać, że kontakt zostanie nawiązany tylko z wybranymi uczestnikami.

Krok 3 Ogłoszenie zwycięzców w Europie

Zwycięzcy w Europie zostaną ogłoszeni do połowy sierpnia 2017 r. za pośrednictwem konta „@sonyrxmoments” na portalu Instagram oraz poczty e-mail firmy Sony Europe. Zdjęcia, które zwyciężą w Europie, mogą być także udostępniane za pośrednictwem konta „@sonyrxmoments” na portalu Instagram oraz innych kont społecznościowych grupy Sony.

Krok 4 Ogłoszenie zwycięzców ogólnoświatowych

Ogólnoświatowi zwycięzcy zostaną wybrani spośród zwycięzców z każdego regionu i ich ogłoszenie nastąpi do połowy września 2017 r. na koncie „@sonyrxmoments” na portalu Instagram oraz na kontach i stronach internetowych grupy Sony.

Krok 5 Wysłanie nagród

Zarówno regionalni, jak i ogólnoświatowi zwycięzcy zostaną poinformowani za pomocą tych samych metod, które zostały opisane w KROKU 2 i będą proszeni o podanie danych kontaktowych wraz z adresem, co umożliwi przesłanie nagród.

Nagrody

Nagrody dla zwycięzców w Europie

1. miejsce: aparat RX10 III (wartość około 1500 EUR)
2. miejsce: aparat RX100 V (wartość około 1000 EUR)
3. miejsce: aparat RX100 IV (wartość około 750 EUR)

Nagrody dla zwycięzców ogólnoświatowych

DSC-RX1RM2
Pierwsza nagroda ogólnoświatowa: 1 osoba
DSC-RX1RM2 Profesjonalny aparat kompaktowy (4000 EUR)
NP-BX1 Akumulator (49 EUR)
FDA-V1K Wizjer optyczny (700 EUR)
LCJ-RXH Torba-osłona (270 EUR)
LHP-1 Osłona obiektywu (189 EUR)
PCK-LM15 Osłona ekranu (15 EUR)
VF-49CPAM Okrągły filtr polaryzujący (100 EUR)
VF-49MPAM Filtr ochronny MC (100 EUR)
HVL-F32M Zewnętrzna lampa błyskowa (350 EUR)
Specjalny futerał
Wartość około: 5750 EUR
Druga nagroda ogólnoświatowa: 6 osób
DSC-RX1RM2 (wartość około 4 000 EUR)

Warunki

Warunki konkursu na zdjęcie na portalu Instagram wykonane aparatem z serii Sony RX:
NIE TRZEBA DOKONYWAĆ ZAKUPU

 1. Promotorem konkursu na zdjęcie na portalu Instagram wykonane aparatem z serii Sony RX (zwanego dalej Konkursem) jest firma Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Zjednoczone Królestwo (zwana dalej Sony). Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, opłacany, administrowany ani powiązany z portalem Instagram. Z tego powodu portal Instagram jest całkowicie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności wobec każdego uczestnika Konkursu.
 2. Udział w Konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat, mają osobiste konto na portalu Instagram oraz mieszkają w jednym z następujących krajów: Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Niemcy, Francja, Austria, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Dania, Norwegia, Szwecja, Finlandia lub Polska (dalej Kwalifikujące się kraje). Pracownicy firm grupy Sony ani ich rodzina nie mogą brać udziału w Konkursie.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 18 maj 2017 i kończy się o północy czasu CET (23:00 czasu BST) w piątek 30 czerwca 2017 r. (Okres konkursowy)
 4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać następujące czynności:

  Krok 1: obserwować konto „@sonyrxmoments” na portalu Instagram;
  Krok 2: przesłać na osobiste konto na portalu Instagram zdjęcie wykonane własnym aparatem Sony serii RX i dodać następujące hasztagi (pierwsze trzy są wymagane, nazwa modelu jest opcjonalna):

  „#SonyRX”
  „#SonyRXmoments”
  „#kraj_RX” (należy wpisać kraj zamieszkania według poniższej listy)
  „#nazwa modelu” (np. #RX100M5, #RX10M3, #RX1RM2) (opcjonalnie)

  Lista obowiązujących hasztagów krajowych:
  Wielka Brytania: #UK_RX
  Irlandia: #IR_RX
  Niemcy: #DE_RX
  Francja: #FR_RX
  Szwajcaria: #CH_RX
  Austria: #AT_RX
  Belgia: #BE_RX
  Holandia: #NL_RX
  Włochy: #IT_RX
  Hiszpania: #ES_RX
  Portugalia: #PT_RX
  Dania: #DK_RX
  Norwegia: #NO_RX
  Szwecja: #SV_RX
  Finlandia: #FI_RX
  Polska: #PL_RX
  Luxembourg: #LUX_RX
 5. Przesłane zdjęcia muszą być wykonane aparatem Sony serii RX. Aby uczestnik móc wziąć udział w Konkursie, jego osobiste konto na portalu Instagram musi być ustawione jako publiczne. Po opublikowaniu zdjęcia musi pozostać ono na osobistym koncie na portalu Instagram do zakończenia Okresu konkursowego określonego w sekcji 3 powyżej, a w przypadku niedopełnienia tego warunku zgłoszenie będzie nieważne.
 6. Uznaje się, że uczestnicy, którzy przesłali zdjęcia zgodnie z postanowieniami sekcji 4 powyżej i wzięli udział w konkursie, zaakceptowali zasady Konkursu oraz niniejsze Warunki oraz zobowiązują się ich przestrzegać. Wszelkie inne instrukcje dotyczące uczestnictwa opublikowane na tej stronie internetowej lub na koncie @sonyrxmoments na portalu Instagram są częścią zasad Konkursu.
 7. Zgodnie z sekcją 9 poniżej zdjęcia mogą dotyczyć dowolnej tematyki, takiej jak architektura, natura, podróże, wydarzenia rodzinne i wszystko inne, co pozwala wykorzystać możliwości aparatu serii RX. Nie ma ograniczeń odnośnie liczby przesłanych zdjęć konkursowych, ale każde zdjęcie musi być unikalne i zgodne z niniejszymi Warunkami.
 8. Poza podstawowym cyfrowym przetwarzaniem (takim jak wykorzystanie filtrów na portalu Instagram lub zmiana ustawień kontrastu, jasności itp.) zdjęcia nie mogą być w żaden sposób modyfikowane cyfrowo ani przetwarzane (np. za pomocą programu Photoshop). Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków wodnych ani informacji o autorze.
 9. Uczestnicy nie mogą oznaczać ani wprowadzać żadnych treści zniesławiających, oszczerczych, obscenicznych, pornograficznych, znieważających, grożących ani niezgodnych z prawem (zarówno w odniesieniu do zdjęć, jak i powiązanych komentarzy/oznaczeń), a także wszelkich materiałów, które mogą być uznane za przestępstwo lub dawać podstawy do wniesienia powództwa cywilnoprawnego, jak również w inny sposób naruszać obowiązujące prawo i warunki korzystania z portalu Instagram lub też nakłaniać do popełnienia takiego czynu. Uczestnicy nie mogą przesyłać zdjęć zawierających marki stron trzecich.
 10. Firma Sony sprawdzi wszystkie uprawnione zgłoszenia przesłane za pośrednictwem portalu Instagram podczas trwania Okresu konkursowego, po czym zdjęcia zostaną ocenione przez firmę Sony według własnego uznania pod względem poziomu kreatywności, oryginalności oraz efektu wizualnego/emocjonalnego zdjęcia. Na podstawie powyższych kryteriów firma Sony wybierze zgłoszenia, spośród których niezależny sędzia, którego decyzja będzie ostateczna i wiążąca, wybierze zwycięskie zgłoszenia.
 11. Uczestnicy, którzy przesłali zdjęcia mające potencjalną szansę na zwycięstwo, otrzymają wiadomość za pomocą aplikacji Instagram Direct z konta @sonyrxmoments z prośbą o przesłanie danych EXIF dotyczących wybranego zdjęcia, aby zademonstrować zgodność w wymaganiami zgłoszenia. Następnie firma Sony skontaktuje się z potencjalnymi zwycięzcami za pomocą poczty e-mail i prześle instrukcje na temat sposobu odbioru nagrody. Jeśli potencjalny zwycięzca w ciągu pięciu (5) dni nie udzieli odpowiedzi i nie zastosuje się do instrukcji zawartej w początkowej wiadomości wysłanej przez aplikację Instagram Direct lub jeśli na podstawie przesłanych danych okaże się, że zdjęcie nie spełnia niniejszych Warunków, uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania nagrody i zostanie wybrany inny zwycięzca. Kontakt zostanie nawiązany z nie więcej niż trzema (3) alternatywnymi zwycięzcami.
 12. Zostaną wybrane trzy (3) zwycięskie zgłoszenia i zwycięzcy otrzymają jedną z następujących nagród:
  1. miejsce: aparat RX10 III (wartość około 1500 EUR)
  2. miejsce: aparat RX100 V (wartość około 1000 EUR)
  3. miejsce: aparat RX100 IV (wartość około 750 EUR)
 13. Nie jest możliwe otrzymanie gotówki ani kredytu zamiast nagrody. Nagrody nie można przekazać innej osobie ani wymienić. Jeśli nagroda (lub nagrody) będzie z jakiegokolwiek powodu niedostępna, firma Sony zastrzega sobie prawo do wręczenia nagrody zastępczej o podobnej wartości.
 14. Zwycięzcy ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność za osobiste zobowiązania podatkowe związane z otrzymaniem nagrody (lub nagród) i akceptując nagrodę, wyrażają zgodę na zwolnienie firmy Sony z wszelkiej takiej odpowiedzialności.
 15. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na koncie @sonyrxmoments na portalu Instagram do połowy sierpnia 2017 r., a nagrody zostaną wysłane do zwycięzców do 31 sierpnia 2017 r. Zwycięzcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wysyłką. Nagrody będą dostarczane tylko pod adresy w Kwalifikujących się krajach wymienionych w sekcji 2 powyżej.
 16. Wszystkie zwycięskie zgłoszenia automatycznie biorą udział w dalszym konkursie ogólnoświatowym (zwanym dalej Konkursem ogólnoświatowym), gdzie wraz z innymi zwycięzcami z pozostałych regionów będą mieć szansę na wygranie następujących dodatkowych nagród:

  1. nagroda w Konkursie ogólnoświatowym:
  DSC-RX1RM2 Profesjonalny aparat kompaktowy (4000 EUR)
  NP-BX1 Akumulator (49 EUR)
  FDA-V1K Wizjer optyczny (700 EUR)
  LCJ-RXH Torba-osłona (270 EUR)
  LHP-1 Osłona obiektywu (189 EUR)
  PCK-LM15 Osłona ekranu (15 EUR)
  VF-49CPAM Okrągły filtr polaryzujący (100 EUR)
  VF-49MPAM Filtr ochronny MC (100 EUR)
  HVL-F32M Zewnętrzna lampa błyskowa (350 EUR)
  Specjalny futerał
  Wartość około: 5750 EUR

  Każdy z sześciu zdobywców drugiego miejsca w Konkursie ogólnoświatowym otrzyma aparat DSC-RX1RM2 (wartości około 4000 EUR)
 17. Konkurs ogólnoświatowy będzie rozstrzygany przez panel sędziów powołany przez firmę Sony Corporation w Japonii i w skład panelu wejdzie co najmniej jeden niezależny sędzia. Zwycięskie zgłoszenia będą wybierane w oparciu o całokształt kompozycji oraz kreatywność/oryginalność zdjęcia.
 18. Zwycięzcy Konkursu ogólnoświatowego otrzymają wiadomość za pomocą aplikacji Instagram Direct z konta @sonyrxmoments na portalu Instagram, a zwycięskie zgłoszenia zostaną opublikowane na koncie @sonyrxmoments na portalu Instagram do połowy września, a wysłanie nagród nastąpi do połowy października 2017 r.
 19. Przyjęcie nagrody oznacza wyrażenie przez zwycięzcę zgody na wykorzystywanie jego imienia i nazwiska, zdjęcia i/lub podobizny przez firmę Sony do celów edytorskich, reklamowych, promocyjnych, marketingowych i innych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu, chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej. W przypadkach innych niż powiadomienie zwycięzców nie będą przyjmowane żadne zapytania dotyczące zgłoszeń i wyboru zwycięzców.
 20. Zgłaszając zdjęcia do Konkursu, uczestnik gwarantuje, że: (1) zdjęcia są zgodne z zasadami Konkursu oraz niniejszymi Warunkami; (2) zdjęcia są oryginalnymi fotografiami zrobionymi przez uczestnika za pomocą aparatu cyfrowego Sony z serii RX; (3) uczestnik posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do zdjęcia (lub zdjęć); (4) zdjęcia nie naruszają praw osób trzecich i została uzyskana zgoda na wykorzystywanie wizerunku osób znajdujących się na zgłaszanych zdjęciach. Uczestnik ma świadomość, że przesyłanie zdjęć ze źródeł stron trzecich (w tym np. innych stron internetowych czy blogów) jest zabronione i wykorzystywanie takich zdjęć bez pozwolenia może stanowić naruszenie praw autorskich.
 21. Zgłoszenia mogą zostać wycofane lub nagrody unieważnione, jeśli firma Sony w uzasadniony sposób stwierdzi, że doszło do naruszenia wymagań zgłoszeniowych, niniejszych Warunków lub porządku publicznego i zasad moralności.
 22. Uczestnicy przekazują firmie Sony nieodwołalną, niewyłączną, bezpłatną licencję na kopiowanie, modyfikowanie, edytowanie, dostosowywanie, publikowanie, reprodukowanie, wyświetlanie, dystrybuowanie i innego rodzaju użycie (w tym w zastosowaniach komercyjnych i PR) w dowolnej formie, na całym świecie i bez ograniczeń czasowych (w tym prawo do dalszego licencjonowania innym spółkom grupy Sony). Uczestnicy wyrażają zgodę na zrzeczenie się praw moralnych do korzystania z przesłanych zdjęć. W szczególności uczestnicy potwierdzają i wyrażają zgodę na to, że zgłoszone zdjęcia mogą być publikowane na stronach internetowych i portalach społecznościowych Sony Group oraz że firma Sony może edytować i zmieniać zdjęcia (np. kadrować, dodawać efekty wizualne i dźwiękowe lub podkładać muzykę). Uczestnik gwarantuje, że ma prawa niezbędne do udzielenia licencji opisanej w tym paragrafie.
 23. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialność w związku z użyciem publikacji zgłoszonych zdjęć i to uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za rozstrzyganie wszelkich sporów ze stronami trzecimi w związku ze zgłoszonymi zdjęciami i ponosi wszelkie związany z tym koszty. Uczestnik wyraża zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie z odpowiedzialności firmy Sony, jej spółek zależnych, prezesów, pracowników oraz agentów w związku z wszelkimi powództwami, roszczeniami odszkodowawczymi, stratami, kosztami lub wydatkami wszelkiego rodzaju wynikającymi z udziału uczestnika w Konkursie, w tym użycia przez firmę Sony zgłoszonych zdjęć oraz przyjęcia lub wykorzystania przez uczestnika nagród.
 24. Firma Sony nie składa żadnych wyraźnych czy dorozumianych oświadczeń ani gwarancji w związku z Konkursem i nagrodami innych niż te wyraźnie określone w niniejszych Warunkach. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy techniczne lub awarie platformy Instagram, które mogą uniemożliwić uczestnikowi zgłoszenie do Konkursu lub odebranie czy wysłanie wiadomości. Firma Sony nie jest wyłączona z odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała będące wynikiem zaniedbania z jej strony.
 25. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności firmy Sony i będą wykorzystywane tylko do celów zarządzania i promowania Konkursu, w tym do komunikacji w związku z Konkursem, zarządzania zgłoszeniami, wysyłania nagród, wyświetlania zwycięskich zgłoszeń oraz do celów identycznych w wyżej opisanymi. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik wyraża zgodę na publikację wraz ze zgłoszonym zdjęciem własnego imienia i nazwiska, wieku, kraju oraz informacji o aparacie.
 26. Wszystkie dane osobowe przekazane przez uczestników zostaną zniszczone lub usunięte po zakończeniu Konkursu, z wyjątkiem danych osobowych zdobywców nagród i uczestników, których zdjęcia zostaną wykorzystane.
 27. Niezastosowanie się przez firmę Sony do którejkolwiek z tych zasad nie stanowi odstąpienia od wykonania tego postanowienia.
 28. Konkurs, wymagania zgłoszeniowe i niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu i wszelkie spory są rozstrzygane zgodnie z jurysdykcją sądów Anglii i Walii, chyba że przepisy prawa obowiązujące w kraju uczestnika stanowią inaczej.