#SonyRXmoments Instagram Photo Contest

#SonyRXmoments Instagram Photo Contest
Global Winner has been selected

Fototävling på Instagram med Sony RX-serien

Sony Europe Limited håller i en fototävling på Instagram för användare av de kompakta premiumkamerorna i Sony RX-serien i följande länder: Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Danmark, Norge, Sverige, Finland och Polen.

Delta i tävlingen genom att dela foton på Instagram. En tävling för alla slags foton: arkitektur, natur, resor, familjetillställningar och andra minnesvärda stunder. De vinnande bidragen kommer att presenteras på Sony-koncernens webbplatser och kanaler i sociala medier.

De foton som väljs ut som vinnare i Europa kommer också att delta i den globala tävlingen, och globala vinnare väljs sedan ut bland bidrag från hela världen.

Bidra med dina foton idag för chansen att vinna fantastiska priser!

Tävlingsdeltagande

Steg 1 Följ ”@sonyrxmoments” på Instagram Steg 2 Lägg upp dina foton på Instagram med hashtaggar för deltagande om du vill delta i tävlingen

Hashtaggar för deltagande

Lägg upp dina foton på Instagram med följande hashtaggar för att delta i tävlingen:

1. #SonyRX
2. #SonyRXMoments
3. #Landsnamn_RX (använd hashtaggen för rätt land enligt listan nedan)
4. #modellnamn (t.ex. #RX100M5, #RX10M3, #RX1RM2) (valfritt)

Lista med giltiga hashtaggar för land:

UK: #UK_RX
Ireland: #IR_RX
Germany: #DE_RX
France: #FR_RX
Switzerland: #CH_RX
Austria: #AT_RX
Belgium: #BE_RX
Netherlands: #NL_RX
Italy: #IT_RX
Spain: #ES_RX
Portugal: #PT_RX
Denmark: #DK_RX
Norway: #NO_RX
Sweden: #SV_RX
Finland: #FI_RX
Poland: #PL_RX
Luxembourg: #LUX_RX

(t.ex.) #SonyRX #SonyRXmoments #UK_RX #RX100M5

Info om deltagande

Tävlingsperiod

18 maj 2017
till
30 juni 2017

Tävlingsförfarande

Steg 1 Deltagande i tävlingen

Du måste läsa och godkänna alla villkor innan du deltar i tävlingen. Följ stegen under Tävlingsdeltagande för att delta senast den 30 juni 2017 (fredag).

Steg 2 Contact of Shortlisted Participants

Deltagare som finns med på slutlistan kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” i slutet av juli 2017. Deltagarna skickar sedan in sina foton med kompletta EXIF-data inom angiven tidsperiod.
*Om inget svar erhålls inom fem dagar efter kontakten anses deltagaren ha dragit tillbaka sitt deltagande.
**Observera att det bara är deltagare på slutlistan som kontaktas.

Steg 3 Tillkännagivande av europeiska vinnare

Vinnarna i Europa tillkännages i mitten av augusti 2017 via Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” och via e-post från Sony Europe. Vinnande foton från Europa kan också komma att delas via Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” och andra av Sony-koncernens konton i sociala medier.

Steg 4 Tillkännagivande av globala vinnare

Globala vinnare väljs ut bland vinnarna från varje region och tillkännages i början av september 2017 på Instagram-kontot ”@sonyrxmoments
” samt på Sony-koncernens konton i sociala medier och webbplatser.

Steg 5 Priser

Både de regionala och de globala vinnarna meddelas enligt STEG 2 och kommer att ombes att tillhandahålla sina kontaktuppgifter (inkl. adress) för att underlätta utskick av priser.

Priser

Priser för europeiska vinnare

Första plats: RX10 III (värde ca 1500 euro)
Andra plats: RX100 V (värde ca 1 000 euro)
Tredje plats: RX100 IV (värde ca 750 euro)

Priser för globala vinnare

DSC-RX1RM2
Globalt förstapris: 1 person
DSC-RX1RM2 Kompaktkamera av proffskvalitet (4000 €)
NP-BX1 Laddningsbart batteri (49 €)
FDA-V1K Sats med optisk sökare (700 €)
LCJ-RXH Fickfodral (270 €)
LHP-1 Motljusskydd (189 €)
PCK-LM15 Skärmskydd (15 €)
VF-49CPAM Cirkelformat polariserande filter (100 €)
VF-49MPAM Flerskiktsskyddsfilter (100 €)
HVL-F32M Extern blixt (350 €)
Ett specialfodral
Värde ca: 5 750 euro
Globalt andrapris: 6 personer
DSC-RX1RM2 (värde ca 4 000 euro)

Villkor

Villfor för fototävling på Instagram med Sony RX-serien:
INGET KÖP KRÄVS

 1. Initiativtagaren till fototävlingen på Instagram med Sony RX-serien (”tävlingen”) är Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien (”Sony”). Tävlingen varken sponsras, stöds, administreras av eller är knuten till Instagram. Instagram befrias härmed från allt ansvar gentemot alla deltagare i tävlingen
 2. Tävlingen är öppen för personer över 18 år som har ett personligt Instagram-konto och som bor i Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Danmark, Norge, Sverige, Finland och Polen (”behöriga länder”). Anställda hos företag inom Sony-koncernen och deras familjemedlemmar får inte delta.
 3. Tävlingen börjar den 18 maj och avslutas vid midnatt CET (23.00 BST) fredagen den 30 juni 2017 (”tävlingsperiod”)
 4. Gör följande för att delta i tävlingen:

  Steg 1: Följ Instagram-kontot ”@sonyrxmoments”.
  Steg 2: Ladda upp ett foto på Instagram som du tagit själv med en kamera i Sony RX-serien och lägg till följande hashtaggar (de första tre krävs, modellnamn är valfritt):

  ”#SonyRX”
  ”#SonyRXmoments”
  ”#land_RX’ (ange vilket land du bor i med hjälp av listan nedan)
  ”#modellnamn” (t.ex. #RX100M5, #RX10M3, #RX1RM2) (valfritt)

  Lista med giltiga hashtaggar för land:
  UK: #UK_RX
  Ireland: #IR_RX
  Germany: #DE_RX
  France: #FR_RX
  Switzerland: #CH_RX
  Austria: #AT_RX
  Belgium: #BE_RX
  Netherlands: #NL_RX
  Italy: #IT_RX
  Spain: #ES_RX
  Portugal: #PT_RX
  Denmark: #DK_RX
  Norway: #NO_RX
  Sweden: #SV_RX
  Finland: #FI_RX
  Poland: #PL_RX
  Luxembourg: #LUX_RX
 5. Foton som skickas in till tävlingen måste ha tagits med en kamera i Sony RX-serien. Du måste ha ett öppet Instagram-konto för att kunna delta i tävlingen. När du har lagt upp fotot måste det finnas kvar på ditt Instagram-konto till slutet av tävlingsperioden enligt avsnitt 3 ovan, annars kanske ditt deltagande inte noteras.
 6. Genom att delafoton i enlighet med avsnitt 4 ovan och delta i tävlingen anses deltagarna ha godkänt och vara bundna till tävlingsreglerna och dessa villkor. Eventuella ytterligare tävlingsinstruktioner som tillhandahålls av Sony och läggs upp på den här webbplatsen eller på Instagram-kontot @sonyrxmoments blir en del av tävlingsreglerna.
 7. Enligt avsnitt 9 nedan kan du delta med vilka foton du vill, oavsett om det är arkitektur, natur, resor, familjetillställningar eller något annat där du använder funktionerna i RX-kameran. Du kan ladda upp och delta med så många foton du vill, men varje foto måste vara unikt och uppfylla dessa villkor.
 8. Med undantag för grundläggande digital bearbetning (t.ex. användning av Instagram-filter eller justering av kontrast, ljusstyrka osv.) får fotografierna inte vara digitalt förbättrade eller redigerade i Photoshop på något sätt. Fotografierna får inte innehålla någon vattenmärkning eller stämpel.
 9. Deltagare får inte tagga eller dela något nedsättande, ärekränkande, oanständigt, pornografiskt, vanvördigt, hotfullt eller olagligt material (både vad gäller foton och tillhörande kommentarer/taggar) eller något material som skulle kunna anses vara olagligt eller leda till rättslig ansvarsskyldighet eller på annat sätt bryta mot lagstiftning eller Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte dela foton som innehåller varumärken från tredje part.
 10. Sony granskar alla behöriga bidrag som delats på Instagram under tävlingsperioden, och fotografierna kommer att bedömas, efter Sonys eget gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/känslomässiga slagkraft. En slutlista med deltagare kommer att väljas ut av Sony utifrån ovanstående kriterier, och det slutgiltiga beslutet om vinnande bidrag fattas sedan av en oberoende domare vars beslut är slutgiltiga och bindande.
 11. Deltagare som har skickat in potentiellt vinnande bidrag kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot @sonyrxmoments. De måsta då skicka in EXIF-data för det valda fotot för att visa att de uppfyller kraven för deltagande. Sony kommer därefter att följa upp potentiella vinnare via e-post med instruktioner om hur man får sitt pris. Om en potentiell vinnare inte svarar och följer instruktionerna i det första meddelandet via Instagram Direct inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller dessa villkor, är deltagaren inte behörig att få priset. Då väljs en alternativ vinnare ut. Maximalt (3) alternativa vinnare kommer att kontaktas.
 12. Tre (3) vinnande bidrag kommer att väljas ut och få ett av följande priser:
  Första plats: RX10 III (värde ca 1500 euro)
  Andra plats: RX100 V (värde ca 1000 euro)
  Tredje plats: RX100 IV (värde ca 750 euro)
 13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna kan inte bytas eller överföras. Om priser av någon anledning blir otillgängliga förbehåller sig Sony rätten att tillhandahålla ett ersättningspris av motsvarande värde.
 14. Vinnare är själva ansvariga för eventuell skatteskuld som kan uppstå vid mottagande av priser, och genom att ta emot sitt pris samtycker de till att friskriva Sony från eventuellt ansvar.
 15. Vinnarna tillkännages på Instagram-kontot @sonyrxmoments i mitten av augusti 2017, och priserna skickas ut till vinnarna senast den 31 augusti 2017, utan kostnad för vinnaren. Priserna levereras endast till adresser i behöriga länder enligt avsnitt 2 ovan.
 16. Alla vinnande bidrag deltar automatiskt i den globala tävlingen (”global tävling”) tillsammans med vinnare från tävlingar i andra regioner, och har då chansen att vinna också följande priser:

  Förstapris, global tävling:
  DSC-RX1RM2 Kompaktkamera av proffskvalitet (4000 €)
  NP-BX1 Laddningsbart batteri (49 €)
  FDA-V1K Sats med optisk sökare (700 €)
  LCJ-RXH Fickfodral (270 €)
  LHP-1 Motljusskydd (189 €)
  PCK-LM15 Skärmskydd (15 €)
  VF-49CPAM Cirkelformat polariserande filter (100 €)
  VF-49MPAM Flerskiktsskyddsfilter (100 €)
  HVL-F32M Extern blixt (350 €)
  Ett specialfodral
  Värde ca: 5 750 euro

  Sex andrapristagare i den globala tävlingen får varsin DSC-RX1RM2-kamera (värde ca 4 000 euro)
 17. Den globala tävlingen bedöms av en domarpanel som tillsatts av Sony Corporation i Japan och består av minst en oberoende domare. Vinnande bidrag kommer att väljas ut utifrån på fotots övergripande komposition och kreativitet/originalitet.
 18. Vinnare i den globala tävlingen kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot @sonyrxmoments, och vinnande bidrag kommer att tillkännages på Instagram-kontot @sonyrxmoments i mitten av september. Priserna skickas ut senast i mitten av oktober 2017.
 19. Mottagande av priser innebär att vinnaren godkänner att Sony får använda vinnarens namn, bild och/eller avbild i redaktions-, annonserings-, marknadsföringssyften och/eller i andra syften utan vidare ersättning, förutom där så förbjuds enligt lag. Förutom meddelande av vinnarna godtas inga förfrågningar gällande deltagande och val av vinnare.
 20. Genom att delta med foton i tävlingen garanterar deltagaren att: (1) fotografierna uppfyller tävlingsreglerna och dessa villkor helt och fullt, (2) fotografierna är originalfoton som deltagaren har tagit med en digitalkamera i Sony RX-serien, (3) deltagaren äger alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till fotot/fotografierna och att (4) fotografierna inte bryter mot tredje parts rättigheter och att tillstånd har erhållits för att använda bilder av eventuella personer som finns med i fotografierna. Deltagarna bekräftar att användning av bilder från tredje part (inklusive t.ex. andra webbplatser eller bloggar) är förbjuden och att användning av sådana fotografier utan tillstånd kan innebära upphovsrättsintrång.
 21. Bidrag kan uteslutas och priser kan återkallas om Sony rimligen kan avgöra att deltagaren har brutit mot kraven för deltagande, dessa villkor eller allmän etik och moral.
 22. Deltagaren beviljar Sony oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att kopiera, ändra, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda materialet (även i annonserings- och/eller PR-syfte) i alla former och medium, var som helst i världen, för alltid (inklusive rätten att underlicensiera till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren samtycker till att avstå från alla moraliska rättigheter vad gäller användning av delade foton. Deltagaren erkänner och godkänner i synnerhet att delade foton kan publiceras på Sony-koncernens webbplatser och konton i sociala medier och att Sony kan redigera eller ändra fotografierna (t.ex. beskära eller lägga till bilder, musik eller ljudeffekter). Deltagaren garanterar att han/hon har nödvändiga rättigheter för att bevilja licensen enligt denna klausul.
 23. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av delade foton, och deltagaren tar helt och fullt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part vad gäller fotografier som de har delat. Deltagaren samtycker till att friskriva Sony, dess dotterbolag, chefer, anställda och agenter, från ansvar vid eventuella krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter av något slag som uppstår i samband med hans/hennes deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av delade foton och deltagarens mottagande eller användning av priserna.
 24. Sony framställer och garanterar ingenting, varken uttryckligen eller underförstått, vad gäller den här tävlingen eller priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar en deltagare från att delta i tävlingen eller ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony söker inte utesluta ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår av egen försumlighet.
 25. Deltagarens personliga information behandlas i enlighet med Sonys sekretesspolicy och kommer endast att användas för administrering och marknadsföring av tävlingen, inklusive för kommunikation om tävlingen, hantering av bidrag, utskick av priser, visning av vinnande bidrag och för ändamål som är förenade med dessa aktiviteter. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt namn, din ålder, ditt land och kamerainformation publiceras tillsammans med ditt delade foto.
 26. All personlig information som tillhandahålls av deltagarna kommer att förstöras eller raderas när tävlingen är avgjord, förutom för prisvinnare och deltagare vars fotografier kommer att användas.
 27. Sonys underlåtenhet att upprätthålla några av dessa regler eller villkor utgör inte undantag från den bestämmelsen.
 28. Såvida inte något annat gäller enligt lokal lagstiftning i landet där deltagaren bor regleras tävlingen, inklusive kraven för deltagande och dessa villkor, av engelsk lagstiftning, och eventuella tvister omfattas av domstolarna i England och Wales.