#SonyRXmoments Instagram Photo Contest 2018

2018 års fototävling på Instagram med Sony RX-serien

Sony Europe Limited arrangerar en fototävling på Instagram för användare av de kompakta premiumkamerorna i Sony RX-serien i följande länder: Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Portugal, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Luxemburg, Tjeckien, Ungern, Turkiet, Estland, Litauen och Lettland.

Delta i tävlingen genom att dela foton på Instagram. Giltiga tävlingsbidrag ska läggas upp på Instagram mellan 10 april och 30 juni 2018.

En tävling för alla slags foton: arkitektur, natur, resor, familjetillställningar och andra minnesvärda stunder. Bidragen bedöms utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/känslomässiga slagkraft och de vinnande bidragen kommer att presenteras på Sony-koncernens webbplatser och kanaler i sociala medier.

De foton som väljs ut som vinnare i Europa kommer också att delta i en global tävling, och globala vinnare väljs sedan ut bland bidrag från hela världen.

Som en del av den globala tävlingen finns även en särskild utmärkelse för det bästa bidraget som tagits med den nya ultrakompakta, stöttåliga och vattentäta digitalkameran DSC-RX0 (#RX0).

Bidra med dina foton för chansen att vinna fantastiska priser!

Se fullständiga villkor [nedan].

Tävlingsdeltagande

1. Följ ”@sonyrxmoments” på Instagram 2. Lägg upp dina foton på Instagram med hashtaggar för deltagande om du vill delta i tävlingen

Hashtaggar för deltagande

Lägg upp dina foton på Instagram med följande hashtaggar för att delta i tävlingen:

1. #SonyRX
2. #SonyRXMoments
3. #Landsnamn_RX (använd hashtaggen för rätt land enligt listan nedan)
4. #modellnamn (t.ex. #RX100M5, #RX10M4, #RX1RM2)

Lista med giltiga hashtaggar för land:

Storbritannien: #UK_RX
Irland: #IE_RX
Tyskland: #DE_RX
Frankrike: #FR_RX
Schweiz: #CH_RX
Österrike: #AT_RX
Belgien: #BE_RX
Nederländerna: #NL_RX
Italien: #IT_RX
Spanien: #ES_RX
Portugal: #PT_RX
Danmark: #DK_RX
Norge: #NO_RX
Sverige: #SE_RX
Finland: #FI_RX
Polen: #PL_RX
Luxemburg: #LUX_RX
Tjeckien: #CZ_RX
Ungern: #HU_RX
Turkiet: #TR_RX
Estland: #EE_RX
Litauen: #LT_RX
Lettland: #LV_RX

(t.ex. #SonyRX #SonyRXmoments #UK_RX #RX100M5)

Info om deltagande

Tävlingsperiod

10 april 2018
till
midnatt (CET) 30 juni 2018

Tävlingsförfarande

Steg 1 Deltagande i tävlingen

Du måste läsa alla villkor innan du deltar i tävlingen. Genom att delta i tävlingen anses du ha godkänt villkoren. Följ stegen under Tävlingsdeltagande för att delta senast midnatt (CET) den 30 juni 2018 (lördag).

Steg 2 Kontakt med deltagare som finns med på slutlistan

Deltagare som finns med på slutlistan kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” i slutet av juli 2018. Deltagarna måste sedan skicka in sina foton med kompletta EXIF-data inom angiven tidsperiod.
*Om inget svar erhålls inom fem dagar efter kontakten anses deltagaren ha dragit tillbaka sitt deltagande.
**Observera att det bara är deltagare på slutlistan som kontaktas.

Steg 3 Tillkännagivande av europeiska vinnare

Vinnarna i Europa tillkännages i mitten av augusti 2018 via Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” och via e-post från Sony Europe. Vinnande foton från Europa kan också komma att delas via Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” och andra av Sony-koncernens konton i sociala medier.

Steg 4 Tillkännagivande av globala vinnare

Globala vinnare väljs ut bland de vinnande bidragen från varje region och tillkännages i mitten av september 2018 på Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” samt på Sony-koncernens konton i sociala medier och webbplatser.

Steg 5 Priser

Både de regionala och de globala vinnarna meddelas via Instagram Direct från Instagram-kontot ”@sonyrxmoments” och ombes att tillhandahålla sina kontaktuppgifter (inkl. adress) för att underlätta utskick av priser.

Priser

Priser för europeiska vinnare

1:a plats: RX10 IV (värde ca 1 800 euro/1 600 pund)
2:a plats: RX100 V (värde ca 1 000 euro/900 pund)
3:e plats: RX0 (värde ca 800 euro/700 pund)

Priser för globala vinnare

Priser för globala vinnarePriser för globala vinnare
Globalt förstapris i RX-serien: 1 person
DSC-RX1RM2 Kompaktkamera av proffskvalitet 
NP-BX1 Laddningsbart batteri 
FDA-V1K Paket med optisk sökare
LCJ-RXH Fickfodral 
LHP-1 Motljusskydd 
PCK-LM15 Skärmskydd 
VF-49CPAM Cirkelformat polariserande filter 
VF-49MPAM Flerskiktsskyddsfilter 
DSC-RX0 Ultrakompakt digitalkamera 
Värde ca: 6 200 euro/5 500 pund
Andrapris: 4 personer
DSC-RX1RM2 Kompaktkamera av proffskvalitet 
DSC-RX0 Ultrakompakt digitalkamera 
Värde ca: 4 800 euro/4 200 pund
Globalt RX0-pris: 1 person
Vinnarens val av kamera från Sony RX-serien
MPK-HSR1 Hölje 
VFA-305R1 Filteradapterpaket 
CPT-R1 Kabelskydd 
VF-SPR1 Extra linsskydd 
ACC-TRDCJ ACC-TRDCJ-tillbehörspaket 
VCT-CGR1 Skal
VMC-MM2 Slutarkabel
Värde ca: 1 800 euro/1 600 pund (plus värdet för vald kamera från RX-serien)

Villkår för fototävling på Instagram med Sony RX-serien:

INGET KÖP KRÄVS

 1. Initiativtagaren till fototävlingen på Instagram med Sony RX-serien (”tävlingen”) är Sony Europe Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannien (”Sony”). Tävlingen varken sponsras, stöds, administreras av eller är knuten till Instagram. Instagram befrias härmed från allt ansvar gentemot alla deltagare i tävlingen.
 2. Tävlingen är öppen för personer över 18 år som har ett personligt Instagram-konto och som bor i Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Italien, Spanien, Portugal, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Luxemburg, Tjeckien, Ungern, Turkiet, Estland, Litauen eller Lettland. (”Behöriga länder”). Anställda hos företag inom Sony-koncernen och deras familjemedlemmar får inte delta.
 3. Tävlingen börjar den 10 april 2018 och avslutas vid midnatt CET (23.00 BST) lördagen den 30 juni 2018 (”tävlingsperiod”)
 4. Gör följande för att delta i tävlingen:

  Steg 1: Följ Instagram-kontot ”@sonyrxmoments”.
  Steg 2: Ladda upp ett foto på Instagram som du tagit själv med en kamera i Sony RX-serien och lägg till följande hashtaggar (de första tre krävs, modellnamn är valfritt):

  ”#SonyRX”
  ”#SonyRXmoments”
  ”#land_RX” (ange vilket land du bor i med hjälp av listan nedan)
  ”#modellnamn” (t.ex. #RX100M5, #RX10M4, #RX1RM2)

  Lista med giltiga hashtaggar för land:
  Storbritannien: #UK_RX
  Irland: #IE_RX
  Tyskland: #DE_RX
  Frankrike: #FR_RX
  Schweiz: #CH_RX
  Österrike: #AT_RX
  Belgien: #BE_RX
  Nederländerna: #NL_RX
  Italien: #IT_RX
  Spanien: #ES_RX
  Portugal: #PT_RX
  Danmark: #DK_RX
  Norge: #NO_RX
  Sverige: #SE_RX
  Finland: #FI_RX
  Polen: #PL_RX
  Luxemburg: #LUX_RX
  Tjeckien: #CZ_RX
  Ungern: #HU_RX
  Turkiet: #TR_RX
  Estland: #EE_RX
  Litauen: #LT_RX
  Lettland: #LV_RX
 5. Foton som skickas in till tävlingen måste ha tagits med en kamera i Sony RX-serien. Du måste ha ett öppet Instagram-konto för att kunna delta i tävlingen. När du har lagt upp fotot måste det finnas kvar på ditt Instagram-konto till slutet av tävlingsperioden enligt avsnitt 3 ovan, annars kanske ditt deltagande inte noteras.
 6. Genom att delafoton i enlighet med avsnitt 4 ovan och delta i tävlingen anses deltagarna ha godkänt och vara bundna till tävlingsreglerna och dessa villkor. Eventuella ytterligare tävlingsinstruktioner som tillhandahålls av Sony och läggs upp på den här webbplatsen eller på Instagram-kontot @sonyrxmoments blir en del av tävlingsreglerna.
 7. Enligt avsnitt 9 nedan kan du delta med vilka foton du vill, oavsett om det är arkitektur, natur, resor, familjetillställningar eller något annat där du använder funktionerna i RX-kameran. Du kan ladda upp och delta med så många foton du vill, men varje foto måste vara unikt och uppfylla dessa villkor.
 8. Med undantag för grundläggande digital bearbetning (t.ex. användning av Instagram-filter eller justering av kontrast, ljusstyrka osv.) får fotografierna inte vara digitalt förbättrade eller redigerade i Photoshop på något sätt. Fotografierna får inte innehålla någon vattenmärkning eller stämpel.
 9. Deltagare får inte tagga eller dela något nedsättande, ärekränkande, oanständigt, pornografiskt, vanvördigt, hotfullt eller olagligt material (både vad gäller foton och tillhörande kommentarer/taggar) eller något material som skulle kunna anses vara olagligt eller leda till rättslig ansvarsskyldighet eller på annat sätt bryta mot lagstiftning eller Instagrams användarvillkor. Deltagare får inte dela foton som innehåller varumärken från tredje part.
 10. Sony granskar alla behöriga bidrag som delats på Instagram under tävlingsperioden, och fotografierna kommer att bedömas, efter Sonys eget gottfinnande, utifrån bildens kreativitet, originalitet och visuella/känslomässiga slagkraft. En slutlista med deltagare kommer att väljas ut av Sony utifrån ovanstående kriterier, och det slutgiltiga beslutet om vinnande bidrag fattas sedan av en oberoende domare vars beslut är slutgiltiga och bindande.
 11. Deltagare som har skickat in potentiellt vinnande bidrag kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot @sonyrxmoments. De måsta då skicka in EXIF-data för det valda fotot för att visa att de uppfyller kraven för deltagande. Sony kommer därefter att följa upp potentiella vinnare via e-post med instruktioner om hur man får sitt pris. Om en potentiell vinnare inte svarar och följer instruktionerna i det första meddelandet via Instagram Direct inom fem (5) dagar, eller om data visar att fotot inte uppfyller dessa villkor, är deltagaren inte behörig att få priset. Då väljs en alternativ vinnare ut. Maximalt (3) alternativa vinnare kommer att kontaktas.
 12. Tre (3) vinnande bidrag kommer att väljas ut och få ett av följande priser:
  1:a plats: RX10 IV (värde ca 1 800 euro/1 600 pund)
  2:a plats: RX100 V (värde ca 1 000 euro/900 pund)
  3:e plats: RX0 (värde ca 800 euro/700 pund)
 13. Priset kan inte omvandlas till kontanter eller krediter. Priserna kan inte bytas eller överföras. Om priser av någon anledning blir otillgängliga förbehåller sig Sony rätten att tillhandahålla ett ersättningspris av motsvarande värde.
 14. Vinnare är själva ansvariga för eventuell skatteskuld som kan uppstå vid mottagande av priser, och genom att ta emot sitt pris samtycker de till att friskriva Sony från eventuellt ansvar.
 15. Vinnarna tillkännages på Instagram-kontot @sonyrxmoments i mitten av augusti 2018, och priserna skickas ut till vinnarna senast den 31 augusti 2018, utan kostnad för vinnaren. Priserna levereras endast till adresser i behöriga länder enligt avsnitt 2 ovan.
 16. Alla vinnande bidrag deltar automatiskt i den globala tävlingen (”global tävling”) tillsammans med vinnare från tävlingar i andra regioner, och har då chansen att vinna också följande priser:

  Förstapris, övergripande global tävling:
  DSC-RX1RM2 Kompaktkamera av proffskvalitet
  NP-BX1 Laddningsbart batteri
  FDA-V1K Paket med optisk sökare
  LCJ-RXH Fickfodral
  LHP-1 Motljusskydd
  PCK-LM15 Skärmskydd
  VF-49CPAM Cirkelformat polariserande filter
  VF-49MPAM Flerskiktsskyddsfilter
  DSC-RX0 Ultrakompakt digitalkamera
  Värde ca: 6 200 euro/5 500 pund

  Fyra andrapristagare i den globala tävlingen får varsin DSC-RX1RM2-kamera och ultrakompakta DSC-RX0-digitalkamera. värde ca: 4 800 euro/4 200 pund


  Globalt RX0-pris:
  Vinnarens val av kamera från Sony RX-serien
  MPK-HSR1 Hölje
  VFA-305R1 Filteradapterpaket
  CPT-R1 Kabelskydd
  VF-SPR1 Extra linsskydd
  ACC-TRDCJ ACC-TRDCJ tillbehörspaket
  VCT-CGR1 Skal
  VMC-MM2 Slutarkabel
  Värde ca 1 800 euro (plus värdet för vald kamera från RX-serien)
 17. Den globala tävlingen bedöms av en domarpanel som tillsatts av Sony Corporation i Japan och består av minst en oberoende domare. Vinnande bidrag kommer att väljas ut utifrån på fotots övergripande komposition och kreativitet/originalitet.
 18. Vinnare i den globala tävlingen kontaktas via Instagram Direct från Instagram-kontot @sonyrxmoments, och vinnande bidrag kommer att tillkännages på Instagram-kontot @sonyrxmoments i mitten av september. Priserna skickas ut senast i mitten av oktober 2018.
 19. Mottagande av priser innebär att vinnaren godkänner att Sony får använda vinnarens namn, bild och/eller avbild i redaktions-, annonserings-, marknadsföringssyften och/eller i andra syften utan vidare ersättning, förutom där så förbjuds enligt lag. Förutom meddelande av vinnarna godtas inga förfrågningar gällande deltagande och val av vinnare.
 20. Genom att delta med foton i tävlingen garanterar deltagaren att: (1) fotografierna uppfyller tävlingsreglerna och dessa villkor helt och fullt, (2) fotografierna är originalfoton som deltagaren har tagit med en digitalkamera i Sony RX-serien, (3) deltagaren äger alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) till fotot/fotografierna och att (4) fotografierna inte bryter mot tredje parts rättigheter och att tillstånd har erhållits för att använda bilder av eventuella personer som finns med i fotografierna. Deltagarna bekräftar att användning av bilder från tredje part (inklusive t.ex. andra webbplatser eller bloggar) är förbjuden och att användning av sådana fotografier utan tillstånd kan innebära upphovsrättsintrång.
 21. Bidrag kan uteslutas och priser kan återkallas om Sony rimligen kan avgöra att deltagaren har brutit mot kraven för deltagande, dessa villkor eller allmän etik och moral.
 22. Deltagaren beviljar Sony oåterkallelig, icke-exklusiv, kostnadsfri licens att kopiera, ändra, redigera, anpassa, publicera, reproducera, visa, distribuera eller på annat sätt använda materialet (även i annonserings- och/eller PR-syfte) i alla former och medium, var som helst i världen, för alltid (inklusive rätten att underlicensiera till andra företag inom Sony-koncernen). Deltagaren samtycker till att avstå från alla moraliska rättigheter vad gäller användning av delade foton. Deltagaren erkänner och godkänner i synnerhet att delade foton kan publiceras på Sony-koncernens webbplatser och konton i sociala medier och att Sony kan redigera eller ändra fotografierna (t.ex. beskära eller lägga till bilder, musik eller ljudeffekter). Deltagaren garanterar att han/hon har nödvändiga rättigheter för att bevilja licensen enligt denna klausul.
 23. Sony tar inget ansvar vad gäller publicering av delade foton, och deltagaren tar helt och fullt ansvar för att på egen bekostnad lösa eventuella tvister med tredje part vad gäller fotografier som de har delat. Deltagaren samtycker till att friskriva Sony, dess dotterbolag, chefer, anställda och agenter, från ansvar vid eventuella krav, skador, förluster, kostnader eller utgifter av något slag som uppstår i samband med hans/hennes deltagande i tävlingen, inklusive Sonys användning av delade foton och deltagarens mottagande eller användning av priserna.
 24. Sony framställer och garanterar ingenting, varken uttryckligen eller underförstått, vad gäller den här tävlingen eller priserna, förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor. Sony tar inget ansvar för eventuella tekniska fel eller andra fel på plattformen Instagram som hindrar en deltagare från att delta i tävlingen eller ta emot och skicka direktmeddelanden. Sony söker inte utesluta ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår av egen försumlighet.
 25. Deltagarens personliga information behandlas i enlighet med vår sekretesspolicy och kommer endast att användas för administrering och marknadsföring av tävlingen, inklusive för kommunikation om tävlingen, hantering av bidrag, utskick av priser, visning av vinnande bidrag och för ändamål som är förenade med dessa aktiviteter. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt namn, din ålder, ditt land och kamerainformation publiceras tillsammans med ditt delade foto.
 26. All personlig information som tillhandahålls av deltagarna kommer att förstöras eller raderas när tävlingen är avgjord, förutom för prisvinnare och deltagare vars fotografier kommer att användas.
 27. Sonys underlåtenhet att upprätthålla några av dessa regler eller villkor utgör inte undantag från den bestämmelsen.
 28. Såvida inte något annat gäller enligt lokal lagstiftning i landet där deltagaren bor regleras tävlingen, inklusive kraven för deltagande och dessa villkor, av engelsk lagstiftning, och eventuella tvister omfattas av domstolarna i England och Wales.